Via The Rights Forum

Het Henri Veldhuis Symposium vindt plaats voor de derde keer in Culemborg.

De in 2018 jaar overleden predikant Henri Veldhuis was filosoof, theoloog en geleerd Bijbelkenner. Hij was een tegenstrever van formaat van christen-zionisten, een onvermoeibaar pleitbezorger voor de rechten van Palestijnen.

Om Henri Veldhuis en zijn gedachtegoed te eren organiseerde The Rights Forum in 2019 voor het eerst het Henri Veldhuis Symposium. Dit jaar vindt, in samenwerking met Kairos Sabeel, de derde editie plaats met als thema 75 jaar Nakba. Naast een inhoudelijk programma zijn er workshops en is er aandacht voor muziek en cultuur. Ook Fairtrade Palestine zal aanwezig zijn.

Dries van Agt en Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Nederland, tijdens het Henri Veldhuis-symposium 2022
Our premier Dries van Agt en Rawan Sulaiman, hoofd van de Palestijnse Missie in Nederland, tijdens het Henri Veldhuis-symposium 2022

U wordt allen hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Het dagvullende programma inclusief lunch kost € 12,50.

Ben je een student? Dan kun je gratis deelnemen. Stuur The Rights Forum een e-mail met je naam en voornaam om je aan te melden.

INSCHRIJVEN Henri Veldhuis Symposium 2023

Programma Henri Veldhuis Symposium 2023

Datum Zaterdag 15 april 2023
Tijd 10.00 – 17.00
LocatieDe Gelderlandfabriek
Stationsweg 7
Culemborg

(naast station Culemborg)
Thema 75 jaar Nakba
Ramzy BaroudVerzorgt een keynote speech met als thema De voortdurende Nakba.
Baroud is een Amerikaans-Palestijnse journalist en schrijver. Hij zal ook een workshop verzorgen over het Recht op terugkeer.
Jonathan Huseman Senior Political Affairs Officer bij Amnesty International geeft een workshop over Apartheid.
René de Reuver en Bert Altena De Reuver (scriba Protestantse Kerk Nederland) en Altena (predikant en lid van de werkgroep theologie van Kairos Sabeel Nederland) gaan in op de rol van de kerken. De Reuver bezocht onlangs Israël/Palestina en zal ongetwijfeld vertellen over zijn ervaringen.
Nederlandse politici (namen volgen)Behandelen de rol van de Nederlandse politiek. Berber van der Woude zal het gesprek leiden.
Ingrid RollemaDe Hope Foundation verzorgt een workshop over de betekenis van kunst in Gaza, op de Westoever en in de Palestijnse diaspora.
Marianne Dagevos Podium voor Palestina gaat in op Palestijnse literatuur.
Amal Karam en Orchestre Al JamalDichteres Amal Karam en het Orchestre Al Jamal zullen een deel van het culturele programma verzorgen.
INSCHRIJVEN Henri Veldhuis Symposium 2023

Wat is de Nakba?

Tussen eind 1947 en begin 1949 werden ongeveer 750 duizend Palestijnen, zo’n zestig procent van de bevolking, door Joodse milities (en later het Israëlische leger) van huis en haard verdreven. Velen kwamen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever terecht, anderen vluchtten naar Libanon, Jordanië, Syrië of Egypte. Om hun terugkeer te beletten werden door Israël meer dan vierhonderd dorpen en stadswijken vernietigd. Deze complete ontwrichting van de Palestijnse samenleving staat bekend als de Nakba of Catastrofe. Dit jaar wordt stilgestaan bij het feit dat die 75 jaar geleden plaatsvond. Daarbij wordt meer dan alleen een historisch feit herdacht: de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen is nog steeds actueel. Om die reden spreken Palestijnen van de ‘voortdurende Nakba’.

nakba

Prediker Henri Veldhuis was vóór het recht

dominee henri veldhuis was voor de palestijnen

Henri was protestants predikant in Culemborg. Hij was niet alleen theoloog maar ook afgestudeerd filosoof en hij had een intense belangstelling voor kwesties van recht en onrecht. Het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan, greep hem zeer aan. Hij kwam op voor het recht van Palestijnen en Israëli’s om vreedzaam en gelijkwaardig naast en met elkaar te leven. In discussies was hij precies, principieel en analytisch: scherp in het doorprikken van drogredenen, constructief in het vinden van oplossingen.

Het kerkbestuur van de protestantse wijkgemeente Barbara schrijft: ,,Velen herinneren zich Henri als een fijne, erudiete, moedige en integere dominee die het hart op de goede plaats had. Zo kwam hij op voor de mensen in de wereld die aan de onderkant zitten en de klappen krijgen.”

Actief betrokken bij The Rights Forum

Vanaf de oprichting in 2009 was Henri bij The Rights Forum betrokken. Hij was een bekwaam penningmeester en betrokken, gedreven bestuurslid. Een goede vriend, wijs en open, enthousiast en gezegend met een fijn gevoel voor humor, een vriend die altijd klaar stond met raad en daad, ook op het persoonlijke vlak.

Voor The Rights Forum was Henri medestander, meedenker en steunpilaar. Hij was ook meer dan 25 jaar dominee van de Barbarakerk in Culemborg: een toegewijde pastor en tegelijkertijd kritisch op zijn eigen PKN en andere kerken in Nederland, over hun kop-in-het-zand mentaliteit als het om Israël/Palestina gaat. Waarom zwijgen de kerken over bezetting en onderdrukking? Henri kon er niet over uit.

Blog over Palestina/Israël

Dit onderwerp ging Henri aan het hart. Hij vond het belangrijk, om er over te praten, om er heen te gaan, om te praten met betrokkenen en te strijden voor het recht voor de Palestijnen.​

Op zijn website hield Henri in blog-vorm alles bij rondom dit thema, een voor hem belangrijke verzameling van informatie. Met zorg is een selectie van zijn blog hier te lezen

Lees de blog van Henri Veldhuis over Palestina/Israël.