Niemand kan er meer omheen: aan de lopende band schendt Israël al decennialang zonder gevolgen en zonder terughoudendheid basale mensenrechten. Voorbeelden zijn er te over: het internationaal recht, het oorlogsrecht, de statuten van Rome, de Geneefse conventies en een reeks aan tientallen verbroken VN resoluties.

oorlogsmidaden israel
verwoesting civiele infrastructuur
An Israeli airstrike on Buraij refugee camp in the middle of Gaza strip
caused huge destruction and dozens of casualties & injuries. Oct ’23 via Motaz Azaiza

Europe’s continuing statements of support for Israel ring increasingly hollow as the human toll of Israel’s campaign mounts. By mid-November 2023, more than 12,000 Palestinians had been killed in Gaza, of whom nearly 70 per cent are women and children.

Anthony Dworkin, beleidsmaker EU denktank

Op 28 oktober 2023 biedt Craig Mokhiber, de directeur van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN in New York, zijn ontslag aan. In zijn rake en schrijnende ontslagbrief verklaart hij dat zijn ontslag een protest is tegen het “falen” van de Verenigde Naties om een “schoolvoorbeeld van genocide” tegen Palestijnse burgers in Gaza te voorkomen.

Hij is de zoveelste hoogwaardigheidsbekleder die klaar is met de dubbele maat. Zo stelt hij:

“The current wholesale slaughter of the Palestinian people, rooted in an ethno-nationalist colonial-settler ideology, in continuation of decades of their systematic persecution and purging, based entirely upon their status as Arabs … leaves no room for doubt,…”

Craig Mokhiber, directeur van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN

Mokhiber, die directeur was van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, schrijft in zijn ontslagbrief dat de genadeloze militaire acties van Israël in Gaza “een schoolvoorbeeld van genocide” zijn en beschuldigde de VN opnieuw van “falen”, verwijzend naar eerdere genocides in Bosnië, Rwanda en Myanmar.

@palbint twitter/x genocide israel palestina gaza
Gaza na willekeurige “carpet bombing” van huizen, scholen, ziekenhuizen.
Via Bint Pal op X

Waarom de situatie in Gaza als genocide moet worden beschouwd

Een open brief van ruim 800 academische genocide-experts, gepubliceerd op 15 oktober 2023, geeft enkele voorbeelden van genocidale uitspraken:

 • ‘We vechten tegen menselijke dieren en zullen overeenkomstig handelen. Gaza zal niet terugkeren naar wat het was. We zullen alles elimineren.’
  – zei de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant
 • ‘Menselijke dieren moeten als zodanig worden behandeld. Er zal geen elektriciteit en geen water zijn, alleen maar vernietiging. Je wilde de hel, je zult de hel krijgen’.
  – zei de Israëlische generaal-majoor Ghassan Alian in het Arabisch in een videoboodschap rechtstreeks gericht aan de Gazanen
 • ‘De hele burgerbevolking in Gaza wordt bevolen onmiddellijk te vertrekken. Ze zullen geen druppel water of batterij ontvangen totdat ze de wereld verlaten.’
  – schreef Israëlisch minister van Energie en Infrastructuur Israel Katz
 • ‘De retoriek dat burgers er niet bij betrokken zijn, klopt niet. Een hele natie is verantwoordelijk.’
  – zei Israëlisch president Yitzhak Herzog
 • ‘De nadruk ligt op maximale schade en niet op nauwkeurigheid.’
  – Woordvoerder van het Israëlische leger Daniel Hagari
Oct ’23 via Motaz Azaiza

Zulke Israëlische uitspraken galmen al jaren in de knesset en zijn een oproep tot collectieve bestraffing, ontmenselijking van onschuldige Palestijnse burgers en hen gelijkstellen aan gewapende militanten. Een bizar frame die helpen oorlogsmisdaden te verantwoorden die volgens internationaal recht en experts onder de noemer van genocide vallen.

Die onmacht werd op 8 november 2023 nog eens pijnlijk duidelijk. De VN Hoge Commissaris Volker Türk bezocht de Egyptische kant van de grensovergang bij Rafah. Türk noemde dit de ‘de poort naar een levende nachtmerrie’, maar kon er niet door. Een kenmerk van genocides is dat hooggeplaatste ‘pottenkijkers’ worden geweerd. Dit verklaart ook het hoge dodental onder Palestijnse journalisten die zelf en diens gezinnen doelbewust worden gebombardeerd. Vandaag, 25 november 2023, staat de teller op 63 vermoorde Palestijnse journalisten:

“We have never experienced anything like this and we are overwhelmed,” admitted Nasser Abu Bakr, head of the Palestinian Journalists’ Syndicate, a Ramallah-based trade union representing Palestinian media workers. “We are losing colleagues and friends every day as a result of the ongoing Israeli genocide against the Palestinian people and the policy of targeted killing against journalists.

Nasser Abu Bakr, hoofd Palestinian Journalist Syndicate
woningen doelwit burgerslachtoffers
Oct ’23 via Motaz Azaiza
Het gezin van verslaggever Wael Al-Dahdouh (@wael_eldahdouh) werd naar aanleiding van zijn verslaggeving van de Israëlische genocide opgespoord en in koele bloede vermoord. Onschuldige mensen. Zoals zovelen.

Craig Mohkiber stelt:

“Meestal is het moeilijkste aspect van het bewijzen van genocide de intentie, omdat er de intentie moet zijn om geheel of gedeeltelijk een bepaalde groep te vernietigen. In dit geval is de intentie van Israëlische leiders zo expliciet en openlijk verklaard – door de premier, door de president, door hoge kabinetsleden, door militaire leiders – dat het een eenvoudige zaak is om te maken. Zij hebben het zelf verkondigd, het staat op het openbare domein.”

Craig Mokhiber, directeur van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN

Hiermee doelt Mokhiber op de genocidale uitspraken die direct na 7 oktober 2023 zijn gedaan door machtshebbers binnen het Israëlische regime:

Yitzhak Herzog, de president van de zionistische extreem rechtse regering, stelt dat géén enkele Palestijn onschuldig is en noemt ze een legitiem doelwit. Dit soort onmenselijkende taal door Israëlische én Amerikaanse gezaghebbende heeft directe gevolgen gehad op het aantal burgerslachtoffers in Gaza en zelfs in de Westelijke Jordaanoever.

Wie is Craig Mokhiber?

Mokhiber, een internationale mensenrechtenadvocaat, was sinds 1992 bij de VN en werkte eerder als mensenrechtenadviseur in Afghanistan en de bezette Palestijnse gebieden.
Voor zijn vertrek was hij directeur bij het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) in New York. Als advocaat en specialist in internationaal mensenrecht, beleid en methodologie, heeft hij de VN gediend sinds 1992.

craig mokhiber mensenrechtenadvocaat verenigde naties vindt Israel medeplichtig aan genocide

In de jaren 1990, als hoofd van het Mensenrechten en Ontwikkelingsteam, leidde hij de ontwikkeling van het oorspronkelijke werk van OHCHR over op mensenrechten gebaseerde benaderingen van ontwikkeling en mensenrechtengevoelige definities van armoede.
Hij heeft ook gediend als Senior Mensenrechtenadviseur van de VN in zowel Palestina als Afghanistan, leidde het team van mensenrechtenexperts verbonden aan de Hoogwaardige Missie voor Darfur, stond aan het hoofd van de Unit Rechtsstaat en Democratie, en diende als Chef van de Sectie Economische en Sociale Zaken, en Chef van de Ontwikkelings- en Economische en Sociale Zaken Afdeling op het hoofdkantoor van OHCHR.

Westerse Media en Palestina

Hier valt veel over te zeggen. Waarheidsvinding, taalgebruik, manipulatie, clickbait, geopolitieke belangen…

Wat ons door de jaren in ieder geval is opgevallen is een gapend gat, een contrast en een pijnlijk verschil in de verslaggeving tussen westerse media (met name uit de Verenigde Staten, Canada, veel West-Europa en Australië) en de media kanalen uit de rest van de wereld (Arabische landen, Aziatische landen, maar ook een Spanje, Noorwegen of Ierland). Er is tijdens 2023 in de westerse media vaker dan eens zonder waarheidsvinding direct geloofd wat er door de Israëlische bezetter werd gezegd. Israël spreekt bijvoorbeeld vaak namens Hamas, zij vertellen ons dan ook wat Hamas wil, en dat wordt dan overgenomen zonder Hamas te interviewen. Dit terwijl er keer op keer aantoonbare leugens worden verspreid door Israël.. propaganda en psychologische oorlogsvoering.

Vrijwel alle groene landen riepen wekenlang tot een staakt-het-vuren en zien Hamas als vrijheidsstrijders.
De rode landen stemden wekenlang veelal tegen een #CEASEFIRENOW. Met name de Verenigde Staten.

manufacturing consent 

Het is goed om te weten dat politieke manipulatie met behulp van de media manufacturing consent wordt genoemd. Letterlijk vertaald ‘het produceren van instemming’, figuurlijk: het creëren van draagvlak. In het boek Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media uit 1988 betogen de vooraanstaande intellectuelen Noam Chomsky en Edward Herman dat een ongelijke verdeling van rijkdom en macht gepaard gaan met een even ongelijke verdeling in berichtgeving. Dit ten gunste van de heersende klasse.

media-analyse-draagvlak-voor-oorlog-psychologie

Uit het One World mensenrechten artikel: “HOE MEDIA (ON)BEWUST DRAAGVLAK CREËREN VOOR EEN OORLOG”:

Nepnieuws kan zich razendsnel verspreiden, met alle gevolgen van dien. Op 10 oktober, kort na de aanval van Hamas, beweerde de Israëlische militair David Ben Zion dat Hamas baby’s zou hebben onthoofd tijdens de aanval in een kibboets in Zuid-Israël. Zonder enige waarheidbevinding verwerkte journaliste Nicole Zedeck, van de rechtse Israëlische nieuwszender i24 news, die groteske bewering in haar live-uitzending en een paar uur later berichtte ze zelfs dat er minstens 40 vermoorde baby’s uit de huizen van de kibboets zijn gehaald. Binnen luttele uren stond een combinatie van die twee berichten in The Times, in De Telegraaf, in The Independent en in talloze andere nieuwsbronnen wereldwijd: Hamas zou veertig baby’s onthoofd hebben.

Twee dagen later zou blijken dat het Israëlische leger het verhaal van i24news niet kon verifiëren. Desondanks beweerde de Amerikaanse president Biden met een stalen gezicht dat hij zelf beelden van de onthoofde baby’s heeft gezien. Binnen 24 uur liet een woordvoeder van het Witte Huis weten dat ook dát niet klopte, en dat de president zijn uitspraken baseerde op ‘statements van de woordvoerder van Netanyahu en berichten in de Israëlische media’. Maar het kwaad was toen al geschied. Sommige hooggeplaatste Amerikaanse politici haalden de berichten over veertig onthoofde baby’s al dan niet indirect aan als rechtvaardiging voor de buitensporige wraakaanvallen en de ongehinderde collectieve bestraffing van burgers in Gaza.

CNN verslaggeefster Sara Sidner neemt na leugens op TV haar woorden terug op X. Via Sara Sidner

CNN has a habit of airing IDF videos with false information (including the calendar fiasco). Then, when the errors are pointed out, these same videos are carefully edited to delete the falsehood when placed online, without an editorial note explaining or acknowledging what was cut.

In effect, CNN is the IDF’s partner in propaganda.

Jeet Heer – Correspondent The Nation
woningen doelwit burgerslachtoffers
Oct ’23 via Motaz Azaiza

“Media faciliteert genocide Palestijnen”

Mokhiber, mensenrechtenadvocaat, benadrukt hoe westerse bedrijfsmedia continue “staat-georiënteerde” propaganda voor oorlog uitzenden. Dit blijkt ook uit dit Nederlandse media-onderzoek taalgebruik Israël door Marieke Kuypers. Sta hier even bij stil. Gevestigde nieuwskanalen die zich als onpartijdig en neutraal opstellen maken zich volgens Mokhiber schuldig aan het propageren van eenzijdigheid, dehumaniseren van Palestijnen, het faciliteren van een genocide…. dat is nogal wat. Maar wij herkennen dit. En jij vast ook. Want Palestijnen komen in toonaangevende westerse kanalen tenslotte te “overlijden”, terwijl Israëliërs worden “vermoord”.

Mediadocent Hibri herkent de hypocrisie ook. “Bij geopolitieke gebeurtenissen waar het Amerikaanse publiek niet veel van weet, sturen westerse media vaak bewust met specifiek taalgebruik aan ‘wie de onschuldige slachtoffers zijn, wie de kwaadaardige schurken en welke heroïsche actie nodig is om de orde te herstellen’. Door deze klassieke personages – held, schurk – stelselmatig te herhalen, impliceren de media hoe de empathie zou moeten worden verdeeld.

Tegelijkertijd zijn sociale mediagiganten als een Instagram en Facebook de stemmen van verdedigers van mensenrechten aan het shadowbannen. Zelfs gehele accounts met miljoenen volgers worden bedreigd, onderdrukt, verwijderd, en (soms) na ophef opnieuw geactiveerd.

Een citaat uit zijn ontslagbrief:

Western corporate media, increasingly captured and state-adjacent, are in open breach of Article 20 of the ICCPR, continuously dehumanizing Palestinians to facilitate the genocide, and broadcasting propaganda for war and advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility, and violence. US-based social media companies are suppressing the voices of human rights defenders while amplifying pro-Israel propaganda. Israel lobby online-trolls and GONGOS are harassing and smearing human rights defenders, and western universities and employers are collaborating with them to punish those who dare to speak out against the atrocities. In the wake of this genocide, there must be an accounting for these actors as well, just as there was for radio Milles Collines in Rwanda.

Lees hier de volledige ontslagbrief van Craigh Mokhiber (PDF)

Al Jazeera’s correspondent bij de VN, Gabriel Elizondo, zat met Mokhiber in New York en vroeg hem naar de situatie in Gaza en de kans op een tweestatenoplossing. Spoiler: Iedereen met enige verstand zaken ziet – volgens Mokhiber – de tweestatenoplossing als een grap. De éénstatenoplossing met gelijke rechten voor zowel christenen, als joden als moslims is de enige weg naar vrede.

Bekijk hier het volledige interview:

Nu je het einde van dit artikel bereikt hebt willen we je ook wijzen op dit onderstaande interview met Professor of Holocaust and Genocide Studies Omer Bartov. Spoiler: ook hij concludeert het zelfde als Craig Mokhiber.

Waarom kan het ICC Putin wel aanklagen maar Netanyahu niet? In één maand tijd heeft Israël meer burgerslachtoffers op het geweten dan heel de agressie van Rusland tot nu toe.

ICC-for-israel-netanyahu