Met ‘Rotterdam voor Gaza‘ collecteren wij voor het project ‘Water voor Beit Ummar’. Rotterdam voor Gaza is een initiatief van maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen die elkaar vinden in de verontwaardiging over de bezetting van de Palestijnse gebieden, de schending van de mensenrechten op de Westoever en in de Gazastrook.

Dit doen wij in de winkelstraten en op de markt in Rotterdam. Ook via onze webshop is het mogelijk om te doneren voor water in Beit Ummar, Palestina. Wij zijn dan ook ontzettend blij en trots dat onze klanten sinds de oprichting van Fairtrade Palestine gebruik maken van de donatieknop voor de Palestijnen.

waternood palestina

#Waterapartheid

Twee miljoen mensen leven in de grootste openluchtgevangenis ter wereld: Gaza. Daar worden ze langzaam vergiftigd door het vervuilde drinkwater. Dit benadrukten NGO’s tijdens de 48e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft de waterapartheid van Israël onderzocht en vastgelegd in een zeer belangrijk rapport over de waterapartheid. Al-Haq is een onafhankelijke Palestijnse niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie gevestigd in Ramallah, Westelijke Jordaanoever. De organisatie, opgericht in 1979 om de mensenrechten en de rechtsstaat in de bezette Palestijnse gebieden (OPT) te beschermen en te bevorderen, heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Het rapport beschrijft in detail hoe, door het beperken en controleren van de toegang tot water, de vernietiging van de Palestijnse waterinfrastructuur en het plunderen van Palestijnse waterbronnen, Israël bedrijven gebruikt om Palestijnse waterbronnen toe te eigenen en dit geplunderde water terug te verkopen aan Palestijnen tegen steeds hogere prijzen, als een gesloten markt.

waterapartheid palestina

Waterproject In Palestina: Bouw Van Een Geboorde Waterput En Broeikas.

Dit project is bedoeld om Palestijnse boeren te helpen met hun waternood en wordt door verschillende organisaties gesteund. Het project is gericht op het vergroten van de watervoorziening, beschikbaarheid en toegankelijkheid.

Samen met Beit Ummar Fair Trade, Al Shoroq Organisation, Rotterdam voor Gaza, Palestina Komitee Rotterdam en Wilde Ganzen gaan wij ons inzetten om met dit project Palestijnse boeren te helpen aan een toegankelijke watervoorziening en broeikas.

waterput-boeren-palestina

De waterbronnen voor boeren in Beit Ummar zijn zeer beperkt, en een deel van het water dat wordt geleverd door de gemeente Beit Ummar en het andere deel komt uit een bestaande put. De hoeveelheden water uit beide bronnen zijn niet voldoende om aan de vraag naar water voor boeren en landbouwgronden te voldoen. De gemeente Beit Ummar is daarom noodgedwongen begonnen met het verminderen van de hoeveelheden water die beschikbaar zijn voor de boer om de vraag van de burgers te dekken.

donaties waterput in Palestina

Alle donaties die afgelopen jaar via onze webshop zijn binnengekomen zijn vorige maand overgemaakt naar Stichting Palestina voor een waterput. Dit was maar liefst € 4000! Hier willen wij onze donateurs hartelijk voor bedanken.

Het merendeel van de bevolking is voor hun inkomen afhankelijk van landbouw. Landbouwgrond is er voldoende maar het kan nauwelijks bewerkt worden door o.a. een gebrek aan water. Israël beheert al het water en de Palestijnen krijgen daar nauwelijks een deel van. Toch is het belangrijk dat hun land bebouwd wordt en niet alleen om van te leven maar ook om hun aanspraak op hun land te bevestigen. Israël kan het land anders eenvoudigweg tot staatseigendom verklaren en dan zijn de Palestijnen hun land kwijt. Dit gebeurt aan de lopende band op de gehele Westelijke Jordaanoever. Een treurige realiteit die wij weigeren te accepteren. Wij blijven ons dan ook inzetten voor de Palestijnen en tegen het onrecht!