Beit Ummar Fair Trade helpt en steunt arme Palestijnse boeren die moeite hebben  om hun Palestijnse producten tegen een eerlijke prijs te verkopen  op zowel de lokale markt als ook op de wereldmarkt.

Beit Ummar Fair Trade is opgericht om arme Palestijnse boeren te ondersteunen die moeite hebben om hun Palestijnse producten tegen een eerlijke prijs te verkopen. Door hen ultramoderne faciliteiten te bieden en hen op de wereldmarkt te helpen verbeteren zij hun leefomstandigheden. Zij weten dat wat goed is voor de boer ook goed is voor het volk, dus zij werken allemaal samen om het beste van de traditionele Palestijnse tradities te maken.

Eerlijke handel als kernwaarde
Beit Ummar Fair Trade heeft tot doel gelijkheid en respect tussen commerciële handelaren in de internationale gemeenschap aan te moedigen en “duurzame ontwikkeling” te bereiken voor met name arme en zich ontwikkelende samenlevingen binnen Palestina. Dit door de afschaffing van commerciële intermediaire bedrijven tussen de producent en de consument.


De relatie is dus direct met de professionals, exporteurs en boeren, waardoor er een ondernemende omgeving ontstaat waarin de consument uit welvarendere samenlevingen eerlijke en ambachtelijke producten kan kiezen die zich houden aan de principes van Fair Trade. Door de industrieën te ondersteunen ontwikkelen deze gebieden zich en draagt u bij aan de groei van de Palestijnse economie. Waarvoor dank!

Landbouwgrond rond Beit Ummar

Beit Ummar is een plaats met zo’n 18.000 inwoners  gelegen op de Westelijke Jordaanoever tussen Bethlehem en Hebron (Al Khalil).

Direct na de bezetting door Israël in 1967 begonnen  kolonisten met het bouwen van nederzettingen op het land van Beit Ummar en werden duizenden hectare land onteigend en huizen van Palestijnen gesloopt. Sinds die tijd gaat het bouwen en uitbreiden van  nederzettingen door en blijft er steeds minder land over voor de boeren van Beit Ummar.

De aanwezigheid van deze kolonisten had ook tot gevolg dat er een heel veiligheidsapparaat werd opgericht met omleidingswegen die naar de nederzettingen leiden evenals checkpoints  en  een hoge wachttoren bij de ingang van het dorp. Zo kan het Israëlische leger de bewegingen van iedere inwoner van Beit Ummar in de gaten houden en beperken.

Illegale wachttoren van de bezetter

Net zoals op vele plaatsen op de Westelijke Jordaanoever is ongeveer 60 % van de inwoners van Beit Ummar voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Door de voortdurende uitbreidingen van de nederzettingen wordt steeds meer land in bezit genomen en zijn duizenden druivenranken en andere fruitbomen ontworteld.

Beit Ummar had vroeger de reputatie de grootste fruitmarkt in het zuiden van de  Westelijke Jordaanoever te bezitten. Maar door het verlies aan bomen en vooral omdat het Israëlische leger de toegang tot de markt blokkeerde, werden de boeren gedwongen om wat er nog van hun producten over was langs Route 60 aan het passerende verkeer te verkopen.

Geconfronteerd met de diefstal van hun land en de onderdrukking van hun leven, kozen bewoners van Beit Ummar er niet voor om te zwijgen maar namen zij deel aan het volksverzet o.a. in de Eerste en Tweede intifada. Tijdens botsingen met het leger en gewelddadige kolonisten raakten veel inwoners gewond of werden gedood. Nog steeds zitten er Palestijnen  vast in Israëlische gevangenissen.

Na de tweede intifada keerden  vele activisten op de Westelijke Jordaanoever terug naar eerdere modellen van politieke organisatie die ongewapende strijd  combineren met sociale programma’s en steun. De activisten van Beit Ummar richten zich met name op activiteiten die gaan over de rechten van boeren en de toegang tot hun land. Activiteiten omvatten begeleiding van boeren die te maken hebben met kolonistengeweld, herplanting van ontwortelde bomen en het bewerken van land dat anders door het Israëlische leger in beslag dreigt te worden genomen.

interviews met Palestijnse boeren uit Beit Ummar

Spreid de boodschap en help Palestina bevrijden.

Onze samenwerkingspartner Plant Een Olijfboom vertelt de verhalen van onze Fairtrade boeren uit Beit Ummar in Hebron.

Zij leggen vast wat de bezetting betekend voor de Palestijnse boeren en hoe wij daar allen verandering aan kunnen brengen.

Wanneer onze kinderen het huis verlaten is er geen garantie dat zij weer terugkomen.

Palestijnse Boerin Fida Abu Maria uit Beit Ummar

Help de Palestijnse Boeren
Koop Palestijnse producten

Beit Ummar Fair Trade heeft tot doel gelijkheid en respect tussen commerciële handelaren in de internationale gemeenschap aan te moedigen en “duurzame ontwikkeling” te bereiken voor met name arme en zich ontwikkelende samenlevingen binnen Palestina. Dit door de afschaffing van commerciële intermediaire bedrijven tussen de producent en de consument.