Mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft de waterapartheid van Israël onderzocht en vastgelegd in een zeer belangrijk rapport. Al-Haq is een onafhankelijke Palestijnse niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie gevestigd in Ramallah, Westelijke Jordaanoever. De organisatie, opgericht in 1979 om de mensenrechten en de rechtsstaat in de bezette Palestijnse gebieden (OPT) te beschermen en te bevorderen, heeft een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

#wATERAPARTHEID

Via www.alhaq.org – 12 december 2022

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten bracht Al-Haq zijn rapport uit: “Bedrijfsaansprakelijkheid: het recht op water en de oorlogsmisdaad van plundering“. Het rapport legt de ‘waterapartheid’ bloot die Israël oplegt aan de Palestijnen die in de bezette Palestijnse gebieden (OPT) wonen en de bedrijven die deze in stand houden.

Deze waterapartheid vormt een systematische aanval op het recht van het Palestijnse volk op water en sanitaire voorzieningen, die de gezondheid van de Palestijnen actief in gevaar brengt en de Palestijnse economie gevangen houdt van bedrijven die deze markt exploiteren voor commerciële winst. Naast het rapport lanceren we een korte film die waterapartheid en medeplichtigheid van bedrijven illustreert.

Het rapport beschrijft in detail hoe, door het beperken en controleren van de toegang tot water, de vernietiging van de Palestijnse waterinfrastructuur en het plunderen van Palestijnse waterbronnen, Israël bedrijven gebruikt om Palestijnse waterbronnen toe te eigenen en dit geplunderde water terug te verkopen aan Palestijnen tegen steeds hogere prijzen, als een gesloten markt.

waterapartheid in palestina door israel

Het rapport noemt bedrijven als Merkorot Water Company Ltd., Hagihon Company, TAHAL Group International B.V., Hyundai, Caterpillar Inc., JC Bamford Excavators Ltd. en Volvo Car Group als actief medeplichtig aan de schending van het Palestijnse recht op zelfbeschikking en permanente soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen, evenals de oorlogsmisdaad van plundering en onmenselijke daden van onteigening van natuurlijke hulpbronnen die neerkomen op de misdaad van apartheid.

Lees hieronder vier korte beschrijvingen hoe Israël zich schuldig maakt aan water apartheid:

Waterapartheid van Israël is DISCRIMINATIE

Op grond van hun identiteit zijn Palestijnen onderworpen aan een discriminerend apartheidssysteem dat de toegang tot hun eigen water ontzegt. Het Israëlische apartheidsregime is gebaseerd op discriminerende wetten, beleidsmaatregelen en praktijken die de Israëlische militaire autoriteiten in staat stellen volledige controle te houden over alle waterbronnen en water gerelateerde infrastructuur in de bezette Palestijnse gebieden (OPT). In gebied C van de bezette Westelijke Jordaanoever, onder volledige militaire en civiele controle van Israël, controleert Israël de Palestijnen en ontzegt het de toegang tot waterreservoirs en pomplocaties, vernietigt het routinematig waterputten en legt het een discriminerend en willekeurig vergunningsregime op voor de uitvoering van elk water gerelateerd projecteren.

Als u bijvoorbeeld een Palestijn bent die in de bezette gebieden woont, moet u toestemming krijgen van Israël, de bezettende macht, om een nieuwe waterput te boren of een oude te repareren. Voor Palestijnen worden deze toestemmingen echter routinematig geweigerd. Voor velen zullen voorstellen om enige vorm van waterinfrastructuur aan te leggen, vooral in gebied C, automatisch worden afgewezen. Als je als Palestijn in de OPT woont en je bouwt uit noodzaak zonder vergunning, dan worden deze waterwerken gesloopt. Echter, illegaal overgebracht in Israëlische kolonisten hebben dergelijke beperkingen niet en genieten van een overvloed aan water, goed geïrrigeerde landbouwgronden en toegang tot zwembaden. Het discriminerende beleid en de discriminerende praktijken van Israël, de bezettende macht, weerspiegelen de door Israël geïnstitutionaliseerde discriminatie van het Palestijnse volk. Wat kan neerkomen op de misdaad van apartheid, een misdaad tegen de menselijkheid die kan worden vervolgd door het Internationaal Strafhof.

doneer waterput palestina

Israël schendt het Internationaal Recht

De Israëlische autoriteiten beperken de toegang van Palestijnen tot water door hen de toegang tot grote delen van de Westelijke Jordaanoever te ontzeggen of te beperken. Willekeurige militaire bevelen stellen de Israëlische autoriteiten in staat Palestijns land in beslag te nemen, inclusief waterbronnen. De toegang tot land op deze gebieden gaat verloren; land dat onvermijdelijk Palestijnse waterbronnen bevat, zoals bronnen of putten. Het is Palestijnen verboden om naar deze landen terug te keren, ze krijgen geen vergoeding en krijgen ook geen alternatieve waterstructuren aangeboden. Volgens het internationale recht is Israël slechts de beheerder van het bezette land van het Palestijnse Gebied en daarom mag elke winning van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld water, alleen ten goede komen aan de bezette bevolking en niet aan de bezettende macht.

Palestijnen de toegang tot water ontzeggen, Palestijnse waterstructuren slopen of profiteren van kansen die worden gecreëerd door mensenrechtenschendingen is in directe strijd met het internationale recht.

waterapartheid israel

Waterapartheid van Israël is SEGREGATIE

Segregatie wordt mogelijk gemaakt door een bureaucratisch systeem van waterbeperking dat wordt aangestuurd door Israël en zakelijke actoren. Terwijl Israël een centrale rol speelt bij het bestendigen van de kolonisatie van watervoorraden door zijn praktijken en beleid, steunen bedrijven deze toe-eigening steeds meer door de Palestijnse toegang tot water te beperken en door water te gebruiken als een politiek instrument om Palestijnse gemeenschappen onder druk te zetten en te onderdrukken. Een Israëlisch bedrijf, Mekorot, heeft de hele watervoorziening op de Westelijke Jordaanoever overgenomen; zowel voor Palestijnse gemeenschappen als voor de illegale Israëlische nederzettingen. Het bedrijf heeft volledige discretie over de watervoorziening van Palestijnse dorpen en hanteert dubbele normen bij de watervoorziening.

Deze ongelijk geïntegreerde waterinfrastructuur verklaart de enorme ongelijkheid in waterverbruik en toewijzing tussen Palestijnen en Israëli’s. Geschat wordt dat Israëlische kolonisten, die illegaal in de OPT verblijven, drie tot acht keer meer water verbruiken dan de gehele Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever, met uitzondering van Oost-Jeruzalem. De landbouwindustrie in de illegale Israëlische nederzettingen bloeit dankzij de overvloed aan water dat wordt gewonnen en toegeëigend van Palestijns land.

Ook Palestijnse waterwerken worden gesloopt met behulp van bulldozers van internationale bedrijven, zoals Bobcat, JCB, Volvo en Caterpillar. Bedrijven die hun due diligence op het gebied van mensenrechten niet naleven, lopen het juridische risico oorlogsmisdaden te plegen of eraan bij te dragen en het slachtoffer te worden van schadeclaims in het kader van civielrechtelijke procedures.

waterput doneren aan palestina

Waterapartheid betekent OVERHEERSING

Zowel Israëlische als buitenlandse bedrijven profiteren van Israëls ontziltingsproject (het proces om zout water drinkbaar te maken), als een oplossing voor de waterapartheid die het de Palestijnen heeft opgedrongen. In plaats van het recht van de Palestijnen op soevereiniteit over hun waterbronnen te vervullen, prijst Israël ontzilting als het beste antwoord op het gebrek aan water dat het de Palestijnen ter beschikking heeft gesteld. Toch is ontzilting de economisch minst efficiënte en duurzame methode om watertekorten te beheersen. Ontziltingsinstallaties hebben niet alleen een negatieve invloed op het milieu, maar vormen ook een belemmering voor de economische ontwikkeling in de OPT.

De dure apparatuur en de grote hoeveelheden energie die nodig zijn om ontziltingsinstallaties van stroom te voorzien. Deze dwingen de Palestijnse afhankelijkheid van Israëlische industrieën, evenals buitenlandse markten en fabrikanten. Dit verankert de interne markt waarop de Palestijnen moeten vertrouwen voor veilig en toegankelijk water verder. Hierdoor kunnen Israël en particuliere zakelijke actoren voortdurend profiteren van het gebrek aan toegang tot water door de Palestijnen. En aan het gebrek aan controle over hun natuurlijke hulpbronnen.

Israël gebruikt ontzilting als een instrument om de gevolgen van zijn bezetting en langdurige waterapartheid te verdoezelen, terwijl het actief het recht van de Palestijnen op water schendt.

Naast het rapport over waterapartheid lanceren we een korte film getiteld: Water Apartheid and Corporate Complicity

Via www.alhaq.org – 12 december 2022
Vertaald door Google Translate