Waterput doneren in Palestina

Waterput doneren in Palestina? Israël voert een beleid van vernietiging van Palestijnse watervoorraden en laat zien dat het bereid is de Geneefse Conventies te schenden door water te gebruiken als dwang- en controlemiddel.

Fairtrade Palestine zet zich in om geld in te zamelen voor waterputten en watersystemen in Palestina.

Op deze pagina lees je meer over het waterproject dat wij met andere organisaties en jouw donatie in Beit Ummar willen opzetten.

Waterproject in Palestina: Bouw van een geboorde waterput en broeikas.

Dit project is bedoeld om Palestijnse boeren te helpen met hun waternood en wordt door verschillende organisaties gesteund. Het project is gericht op het vergroten van de watervoorziening, beschikbaarheid en toegankelijkheid.

Samen met Beit Ummar Fair Trade, Al Shoroq Organisation, Rotterdam voor Gaza, Palestina Komitee Rotterdam en Wilde Ganzen gaan wij ons inzetten om met dit project Palestijnse boeren te helpen aan een toegankelijke watervoorziening en broeikas.

De waterbronnen voor boeren in Beit Ummar zijn zeer beperkt, en een deel van het water dat wordt geleverd door de gemeente Beit Ummar en het andere deel komt uit een bestaande put. De hoeveelheden water uit beide bronnen zijn niet voldoende om aan de vraag naar water voor boeren en landbouwgronden te voldoen. De gemeente Beit Ummar is daarom noodgedwongen begonnen met het verminderen van de hoeveelheden water die beschikbaar zijn voor de boer om de vraag van de burgers te dekken.

Waterput doneren in Palestina
Watertechnicus Shadi Omar Salim vermoord door Israel in Beita Palestina
In memoriam: Watertechnicus Shadi Omar Salim vermoord door Israel in Beita Palestina

#waterapartheid

Twee miljoen mensen leven in de grootste openluchtgevangenis ter wereld: Gaza. Daar worden ze langzaam vergiftigd door het vervuilde drinkwater. Dit benadrukten NGO’s tijdens de 48e zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Mensenrechtenorganisatie Al-Haq toont aan hoe Israël #waterapartheid inzet

De Palestijnen kunnen onze steun goed gebruiken. Bekijk het videoverslag over de Palestijnse boeren uit Beit Ummar en hun watertekorten.

doneer waterput voor palestijnse boeren

Doneer water aan Palestina

Wilt u bijdragen? Gebruik het donatieformulier:

Donatie voor een waterput

TOEVOEGEN

Of maak uw bijdrage over naar:

Fairtrade Palestine
NL67 KNAB 0508 0945 93 o.v.v. waterput.

Met dit waterproject zullen 40 boeren en 6 schapenfokkers van water worden voorzien. De put zal een traditionele put zijn, maar zal een omhulling en betonnen fundering hebben om de put stabiel en permanent te maken. Er zullen ook pompen aan de put worden bevestigd, zodat water mechanisch kan worden onttrokken in plaats van met de hand. De opstelling zal ook een opslagtank bevatten, zodat boeren op elk moment van de dag aan hun waterbehoefte kunnen voldoen.

waterapartheid in palestina door israel

Waterput doneren in Palestina